Surélévation - LaRehausse

Optoppen

Waarom ?

De beschikbare grondoppervlakte in stedelijke gebieden wordt almaar schaarser en duurder, terwijl we niet meer om de verdichting van de steden heen kunnen. Nieuwe wooneenheden creëren door een gebouw op te hogen (optoppen) bovenop de bestaande daken vormt de ideale oplossing voor die problematiek.

Concreet bestaan er tegenwoordig vernieuwende technieken die het mogelijk maken om verdiepingen toe te voegen op een dak. De werken hoeven niet lang te duren en de bewoners ondervinden er zo weinig mogelijk last van.

LaRehausse zet esthetische waarde, rendabiliteit, verscheidenheid en isolatie hoog op de agenda en houdt tegelijkertijd het bestaande erfgoed in ere.

Bovendien biedt het ophogen van een gebouw talrijke voordelen aan de huidige eigenaars ervan.

Wij werken volgens twee verschillende principes:

Wij kopen uw dak

Of het nu om een opbrengsteigendom of mede-eigendom gaat, u kunt rechtstreeks een meerwaarde creëren op het goed en uw percentage in de investering in verhouding reduceren. Dit drukt meteen uw inbreng in de werken en in de gemeenschappelijke kosten.

De sleutel-op- de-deuroplossing: ons multidisciplinaire team beheert het hele project, in samenspraak met uw syndicus.

U investeert zelf in het project

We begeleiden u bij alle stappen voor en tijdens de werken om de rendabiliteit van uw vastgoed te verhogen (begeleiding van de opdrachtgever en aansturing project).

U bent reeds eigenaar van de grond: u bouwt dus nieuwe eenheden aan een verlaagde kost, en verhoogt het rendement van uw eigendom.