Het team

Multidisciplinair en aanvullend, om alle aspecten van dit soort projecten te beheren

Edouard

Hij heeft als burgerlijk ingenieur bouwkunde intussen heel wat ervaring opgedaan in het beheren van grootscheepse bouwprojecten. Hierop kan hij bogen om de werven te beheren. Respect voor kwaliteit, timing en budget draagt hij hoog in het vaandel. Door zijn opleiding zal hij de technische aspecten ook kritisch benaderen (meer bepaald de stabiliteit van de gebouwen).

EdouardDe ingenieur
Charles

Al meer dan tien jaar is hij als handelsingenieur (IAG – LSM) werkzaam in de ontwikkeling en het beheer van vastgoed. Architectuur, geschiedenis en integratie van projecten in hun omgeving zijn voor hem hoofdaandachtspunten. Kwaliteit en behoud van het milieu genieten zijn bijzondere aandacht. Hij werpt ook een kritische blik op de haalbaarheidsstudies op financieel vlak alsook op mogelijke herbestemming van eigendommen.

CharlesDe econoom
Jean-Philippe

Deze jurist waakt over de procedures en geeft u de best mogelijke raad. Hij is verder ook erkend vastgoedmakelaar en EPB-keurder. Hij is al meer dan tien jaar werkzaam in de vastgoedsector, of het nu om industrieel of residentieel vastgoed gaat, als makelaar of als beheerder (syndicus). De noden en verwachtingen van mede-eigendommen en eigenaars hebben voor hem dan ook geen geheimen.

Jean-PhilippeDe jurist